Jag hatar Murphy

Just nu har jag besök av herr Murphy. Ni vet han med lagen om alltings jävlighet. Efter att fått tillstånd att börja aktivera Tritsan igen så blir det jag som råkar illa ut. Var ute på ön och Tristan sprang löst. När det dags att börja tänka på hemgången springer han som en galning rakt …